دستگاه فلزیاب طلایاب گنج یاب Compax 8000 Pro

With a Compax 8000, we will be means to locate anomalies, buried objects and faults. The Device works on a element of detecting electromagnetic margin changes that are issued from a Earth. With a Compax […]

دستگاه فلزیاب طلایاب گنج یاب Imager Scorpion 7000 mini

دستگاهی که در پیش رو دارید پکیج کاملی از روشهای اپراتوری حرفه ای را داراست. دستگاه پیشرفته ایمجر اسکورپیون مینی از طریق ارتباط مولتی سنسور فوق حساس با دستگاه اصلی و ذخیره و انتقال داده […]