سوپر سنسور فوق پیشرفته ی تراویژن TERRAVISION

سوپر سنسور فوق پیشرفته ی تراویژن TERRAVISION

ردیابی اشیا تا عمق حداقل 8  متر دارای بالا ترین رزولشن تصاویر ۳ بعدی در دنیا استفاده از جدیدترین فناوری با سرعت پردازش بالا DLSP (DSP= Digital Live Signal Processing) ارایه سنسور 5 محوره پیشرفته جدید […]

GOLD HUNTER

GOLD HUNTER

  سیستم کارکرد پالس الکترومغناطیس دارای 2 لوپ دیسکی و 1*1 جهت شناسایی اهداف مختلف توانایی شناسایی فلزات ریز توانایی حذف ذرات زمین توانایی عمق دهی فلزات به سانتی متر توانایی تفکیک فلزات به صورت […]